Er du ansvarlig for de produkter, du sælger på dit websted?

{h1}

Vær særlig forsigtig, når du gentager en anden virksomheds krav om produkter, som du sælger, og være opmærksom på eventuelle karakteristika, der kan målrette mod et produkt til retssag.

Selvom internettet stadig er et meget ungt medium, er loven ret klar: Din virksomhed er ansvarlig for de produkter, den sælger online - ligesom det ville være, hvis du solgte de samme produkter i en fysisk butik. Derfor bør du være særlig opmærksom, når du gentager et andet firmas krav om produkter, som du sælger, og du bør være opmærksom på eventuelle karakteristika, der kan målrette mod et produkt til retssag. Uvidenhed er ikke et forsvar - ej heller en ansvarsfraskrivelse på dit websted.

Faktisk er dit bedste foranstaltning at forhindre produktansvarsproblemer, før de sker. Deal kun med velrenommerede købmænd, der sælger kvalitetsprodukter. Vide, hvad du sælger, og omhyggeligt tjekke dine produkter mod beskrivelser eller krav udgivet på dit websted. Hvis et produkt indeholder en serviceaftale eller en garanti, skal du sørge for, at den er lovligt forsvarlig. Og hvis et produkt udgør en mulig sikkerhedsrisiko, eller hvis det gør sundheds- eller kostbehov, skal du konsultere en professionel, før du sælger produktet eller gentage sine krav på dit websted.

Selvom internettet stadig er et meget ungt medium, er loven ret klar: Din virksomhed er ansvarlig for de produkter, den sælger online - ligesom det ville være, hvis du solgte de samme produkter i en fysisk butik. Derfor bør du være særlig opmærksom, når du gentager et andet firmas krav om produkter, som du sælger, og du bør være opmærksom på eventuelle karakteristika, der kan målrette mod et produkt til retssag. Uvidenhed er ikke et forsvar - ej heller en ansvarsfraskrivelse på dit websted.

Faktisk er dit bedste foranstaltning at forhindre produktansvarsproblemer, før de sker. Deal kun med velrenommerede købmænd, der sælger kvalitetsprodukter. Vide, hvad du sælger, og omhyggeligt tjekke dine produkter mod beskrivelser eller krav udgivet på dit websted. Hvis et produkt indeholder en serviceaftale eller en garanti, skal du sørge for, at den er lovligt forsvarlig. Og hvis et produkt udgør en mulig sikkerhedsrisiko, eller hvis det gør sundheds- eller kostbehov, skal du konsultere en professionel, før du sælger produktet eller gentage sine krav på dit websted.

Selvom internettet stadig er et meget ungt medium, er loven ret klar: Din virksomhed er ansvarlig for de produkter, den sælger online - ligesom det ville være, hvis du solgte de samme produkter i en fysisk butik. Derfor bør du være særlig opmærksom, når du gentager et andet firmas krav om produkter, som du sælger, og du bør være opmærksom på eventuelle karakteristika, der kan målrette mod et produkt til retssag. Uvidenhed er ikke et forsvar - ej heller en ansvarsfraskrivelse på dit websted.

Faktisk er dit bedste foranstaltning at forhindre produktansvarsproblemer, før de sker. Deal kun med velrenommerede købmænd, der sælger kvalitetsprodukter. Vide, hvad du sælger, og omhyggeligt tjekke dine produkter mod beskrivelser eller krav udgivet på dit websted. Hvis et produkt indeholder en serviceaftale eller en garanti, skal du sørge for, at den er lovligt forsvarlig. Og hvis et produkt udgør en mulig sikkerhedsrisiko, eller hvis det gør sundheds- eller kostbehov, skal du konsultere en professionel, før du sælger produktet eller gentage sine krav på dit websted.


Video: Husk: Sikkerheden er dit ansvar, når du sælger produkter


Da.HowToMintMoney.com
All Rights Reserved!
Genoptryk Af Materialer Er Mulig Med Henvisning Til Kilden - Hjemmeside: Da.HowToMintMoney.com

© 2012–2019 Da.HowToMintMoney.com